Cirklar

Vi gör uppehåll tills vidare.

Kontaktperson finns längst ner på sidan.

Släktforskning, måndagar 9.00-12.00, 6+6 gånger med början måndagar i januari. Vi skall kunna grunderna i både släktforskning samt datahantering.

Windows 10 fortsättning.
Tisdagar   09.00-12.00 och 13.00-16.00.
Onsdagar 13.00-16.00.
6 gånger med början tisdagar i januari. Fortsättningscirkel med bland annat hantering av datorns olika delar och hjälpmedel. Fil och mapphantering.

Introduktion för surfplatta. 3 gånger Android och 3 gånger Ipad.
med början onsdagar i januari
Onsdagar 9.00-12.00
Vi lär oss hitta på plattan och vilka appar som kan finnas. Detta är ett försök att smyga oss in i en ny värld. Egen laddad och iordningställd surfplatta medtages.

Internet/e-post i windows 10. Inställd tills vidare men öppnas åter vid behov.
Måndagar 13.00-16.00
Vi lär oss söka information på webben, läsa tidningar samt skicka och ta emot brev elektroniskt.

Senast uppdaterad 2023-06-13